Waarom Afstappen van de Tech-Giganten? Het Huiswerk!

Superbelangrijk, maar dat besef je pas als je deze films echt gezien hebt. Kijk er minstens 2 van de 6. En meneer de leraar overhoort, dus pas maar op ?

RIP A Remix Manifesto

https://odysee.com/$/embed/RiP-A-Remix-Manifesto/5d98a72fddea3d76ce25aa127964d40da58bae0b?r=8vNDJgf9NcWU7m5BUcFQHb5zE5Tf1kB8 Intellectueel eigendom van muziek is als eigendom van code. Indirect gaat deze film dus over software licenties, wat een saai onderwerp is. Dus deze film. Zonder vrije licentie geen vrijheid.

You are being watched

https://player.vimeo.com/video/227500952?h=60afb55231 Trouble #5: You Are Being Watched from sub.Media on Vimeo. Tegenwoordig wordt alles wat je online zegt en doet opgeslagen door geheime diensten en commerciële bedrijven in gigantische serverfarms. Deze technologie wordt ook ingezet om politieke dissidenten te controleren. Hallo welkom op mijn site haha!

Big Tech is targeting you

https://odysee.com/$/embed/targeted/decac3528f6895a80df7ca9ea34c2457e513af3a?r=8vNDJgf9NcWU7m5BUcFQHb5zE5Tf1kB8 Mocht u denken dat u niet interessant bent als doelwit van surveillance capitalism, dan legt Rob Braxman u uit dat iedereen een target is. En wat uw waarde is. Rob Braxman is onafhankelijk security expert en heeft een webshop met privacy-electronica zoals smartphones op https://brax.me/

The Age of Surveillance Capitalism or How the Biggest Tech Companies Deal With Our Data

Shoshana Zuboff, schrijver van “The Age of Surveillance Capitalism” onthult hoe Silicon Valley en wereldwijde geheime diensten ons misleiden. In deze documentaire ontmaskert ze Google en Facebook en een genadeloze vorm van kapitalisme waarin niet de natuurlijke bronnen maar de burger zelf dient als grondstof die aan iedereen kan worden verkocht. Een baanbrekende reportage. https://odysee.com/$/embed/Shoshana-Zuboff-on-surveillance-capitalism/89ced33ffded075c31b6f7d1b0e31147a71bae38?r=8vNDJgf9NcWU7m5BUcFQHb5zE5Tf1kB8